Reisitingimused


1.OÜ Tervisereisid (Spatravel) reisikorraldajana kohustub läbi viima reisi vastavalt reisikirjeldusele ja tagab, et klient saab kõik paketis talle ette nähtud teenused

2.Tervisereisid ei vastuta force majeure´i ja muude reisikorraldajast mitte olenevate põhjuste tõttu tingitud muutuste ning kahjude eest

3.Reisileping loetakse sõlmituks maksmise hetkest alates ja see on siduv nii reisikorraldajale kui kliendile

4.Reisi eest tuleb tasuda vastavalt esitatud arvele:
4.1. ettemaks 10% kogumaksumusest, kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva
4.2. kogusumma kui reisini on jäänud alla 30 päeva

5.Reisi tühistamine ja raha tagasi maksmine
5.1. mõjuval põhjusel (haigestumine, s.h. pereliikmed, õnnetusjuhtum jm. tõendiga tõendatud juhtum) reisi tühistamisel on   kliendil õigus saada tagasi kogu makstud raha,
5.2. mõjuva põhjuseta reisi tühistamisel 10-30 päeva enne reisi algust, on reisikorraldajal õigus kinni pidada 50% reisi kogumasumusest
5.3. mõjuva põhjuseta reisi tühistamisel hiljem kui 10 päeva enne reisi algust, on reisikorraldajal õigus kinni pidada reisi kogumaksumus

6.Reisikorraldajal on õigus teha reisikavas või paketis muutusi ning asendada samaväärsega, kui temast mitteolenevatel põhjustel ei saa reisi kavakohaselt läbi viia. Muutusest peab reisikorraldaja koheselt teavitama ka klienti

7.Reiskorraldaja võib reisi ära jätta ja tagastab kogu talle makstud raha kui:
7.1. reisile ei ole kogunenud piisavalt tulijaid
7.2. reisisihtkoht on muutunud ohtlikuks (sõda, epideemia jmt.) või reisi ei saa teostada (streik, üleujutus jmt)

8.Reisi eest maksmist loetakse reisitingimustega nõustumisena (punkt 3)

9.Erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele